Dnes je:
Streda 08.07.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Spoločnosti

ekonomika a informatika

Ekonomika a informatika
vedecký časopis Fakulty hospodárskej informatiky

Identifikácia časopisu
Redakčná rada
Výkonná rada
Pokyny pre autorov
Pokyny pre oponentov
Šablóna pre písanie príspevku
Obsah jednotlivých čísel
Kontakt

VÝKONNÁ RADA

   
 Erik Šoltés - manažér  
 Ekonomická univerzita v Bratislave  
   
 Ondrej Buchan  Juraj Pekár
 Vydavateľstvo Ekonóm  Ekonomická univerzita v Bratislave
   
 Jozef Fecenko  František Peller
 Ekonomická univerzita v Bratislave  Ekonomická univerzita v Bratislave
   
 Michal Fendek  Eva Sodomová
 Ekonomická univerzita v Bratislave  Ekonomická univerzita v Bratislave
   
 Gabriela Kristová  Anna Šlosárová
 Ekonomická univerzita v Bratislave  Ekonomická univerzita v Bratislave
   
 Igor Košťál  Miloš Tumpach
 Ekonomická univerzita v Bratislave  Ekonomická univerzita v Bratislave

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné