Dnes je:
Pondelok 25.09.2023
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

veda a výskum

Prehľad riešených vedeckých grantov VEGA

GRANTOVÁ AGENTÚRA VEGA     e-VEGA

Ukončené:

Názov: "Green" politika z pohľadu rôznych ekonomických subjektov
Číslo projektu: VEGA 1/0320/18
Vedúci projektu: prof. Mgr. Juraj Pekár, PhD.
Doba riešenia
: 2018 - 2020

Názov: Analýza krátkodobej a dlhodobej dynamiky ekonomického vývoja európskych postkomunistických krajín a ich regiónov
Číslo projektu: VEGA 1/0294/18
Vedúci projektu: doc. Ing. Karol Szomolányi, PhD.
Doba riešenia
: 2018 - 2020

Názov: Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska
Číslo projektu: VEGA 1/0351/17
Vedúci projektu: doc. Ing. Zuzana Čičková, PhD.
Doba riešenia: 2017 - 2019

Názov: Analýza regionálnych disparít v EÚ na báze prístupov priestorovej ekonometrie
Číslo projektu: VEGA 1/0248/17
Vedúci projektu: doc. Ing. Michaela Chocholatá, PhD.
Doba riešenia: 2017 - 2019

Názov: Optimalizačné modely a metódy ako nástroje efektívnej regulácie v modernej teórii organizácie sieťových odvetví
Číslo projektu: VEGA 1/0697/15
Vedúci projektu: prof. Ing. Michal Fendek, CSc.
Doba riešenia
: 2015 - 2017

Názov: Plánovanie prepravy s cieľom znížovania emisií
Číslo projektu: VEGA 1/0245/15
Vedúci projektu: doc. Mgr. Juraj Pekár, PhD.
Doba riešenia
: 2015 - 2017

Názov: Ekonometrická analýza produkčných možností ekonomiky a trhu práce na Slovensku
Číslo projektu: VEGA 1/0444/15
Vedúci projektu: doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD.
Doba riešenia
: 2015 - 2017

Názov: Regionálne modelovanie ekonomického rastu krajín EÚ s dôrazom na metódy priestorovej ekonometrie
Číslo projektu: VEGA 1/0285/14
Vedúci projektu: doc. Ing. Michaela Chocholatá, PhD.
Doba riešenia
: 2014 - 2016

Názov: Modelovanie cenovej politiky dodávateľského reťazca v konkurenčnom prostredí
Číslo projektu: VEGA 1/0104/12
Vedúci projektu: doc. Mgr. Juraj Pekár, PhD.
Doba riešenia
: 2012 - 2014

Názov: Analýza hospodárskych cyklov v ekonomikách eurozóny (so zreteľom na špecifiká slovenskej ekonomiky)
             s využitím ekonometrických a optimalizačných metód
Číslo projektu: VEGA 1/0595/11
Vedúci projektu: doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD.
Doba riešenia
: 2011 - 2014

Názov: Model rozmiestnenia recyklačných miest pre Slovenskú republiku
Číslo projektu: VEGA 1/0360/10
Vedúci projektu: doc. Mgr. Juraj Pekár, PhD. 
Doba riešenia
: 2010 - 2011

Názov: Analýza aktuálnych problémov vývoja slovenskej ekonomiky pred vstupom do Európskej menovej únie - ekonometrický prístup
Číslo projektu: VEGA 1/4652/07
Vedúci projektu: prof. Ing. Zlatica Ivaničová, PhD.
Doba riešenia: 2007 - 2009

Názov: Modelovanie reverznej logistiky - optimalizácia procesov recyklácie a likvidácie odpadu
Číslo projektu: VEGA 1/4588/07
Vedúci projektu: prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.
Doba riešenia: 2007 - 2009

Názov: Modely a metódy optimalizácie výrobných a marketingových stratégií firmy
Číslo projektu: VEGA 1/3783/06
Vedúci projektu: prof. Ing. Michal Fendek, CSc.
Doba riešenia: 2006 - 2008

Názov: Analýza vývoja ekonomických vzťahov so zahraničím a inflácie vo väzbe na monetárnu a fiskálnu politiku
Číslo projektu: VEGA 1/1255/04
Vedúci projektu: prof. Ing. Zlatica Ivaničová, PhD.
Doba riešenia: 2004 - 2006

Názov: Modelovanie a kvantitatívna analýza výnosov daňovej sústavy Slovenskej republiky
Číslo projektu: VEGA 1/8282/01
Vedúci projektu: prof. Ing. Michal Fendek, CSc.
Doba riešenia: 2001 - 2003

Názov: Makroekonomické modelovanie, analýza, prognóza a simulácie hospodárskeho vývoja SR
Číslo projektu: VEGA 1/8280/01
Vedúci projektu: doc. Ing. Michal Hatrák, CSc.
Doba riešenia: 2001 - 2003

Názov: Nová moderná teória portfólia a jej aplikácie pre vybrané segmenty slovenského kapitálového trhu
Číslo projektu: VEGA 1/8281/01
Vedúci projektu: doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.
Doba riešenia: 2001 - 2003

 

(späť)

 

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné