Dnes je:
Pondelok 25.09.2023
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

veda a výskum

Prehľad riešených vedeckých grantov IGP EU

INTERNÉ GRANTOVÉ PROJEKTY EKONOMICKEJ UNIVERZITY

Ukončené:

Názov: Optimálne rozmiestňovanie recyklačných a zberných miest recyklovateľných surovín
Vedúci projektu: Ing. Pavel Gežík, PhD.
Doba riešenia: 2012

Názov: Dlhová kríza - analýza vplyvov fiškálnych šokov na hospodárstvo SR a krajín eurozóny
Vedúci projektu: Ing. Brian König, PhD.
Doba riešenia: 2012

Názov: Analýza a modelovanie cenového vývoja v podmienkach SR pred a po vstupe do eurozóny
Vedúci projektu: Ing. Tomáš Domonkos, PhD.
Doba riešenia: 2009 - 2010

Názov: Posilnenie koherencie a koordinacie politiky v Európe, verejná ekonomická politika rastu
Vedúci projektu: Ing. Karol Szomolányi, PhD.
Doba riešenia: 2009

Názov: Teoretické a praktické prístupy k modelovaniu recyklačných procesov v kontexte Európskej enviromentálnej perspektívy
Vedúci projektu: Ing. Zuzana Čičková, PhD.
Doba riešenia: 2008 - 2009

Názov: Analýza interakcií a rozhodovania subjektov vstupujúcich do rozsiahlych ekonomických systémov s využitím metód optimalizácie, ekonometrie a teórie hier
Vedúci projektu: Ing. Martin Lukáčik, PhD.
Doba riešenia: 2007 - 2008

Názov: Analýza a prognóza vývoja ekonomiky SR na báze ekonometrických a optimalizačných modelov
Vedúci projektu: Ing. Adriana Lukáčiková, PhD.
Doba riešenia: 2004 - 2006

Názov: Analýza pripravenosti vstupu slovenskej ekonomiky do ekonomiky európskej únie v porovnaní s vybranými krajinami CEFTA
Vedúci projektu: prof. Ing. Zlatica Ivaničová, PhD.
Doba riešenia: 2002 - 2004

Názov: Modelovanie, kvantitatívna analýza a optimalizácia sústavy verejných financií Slovenskej republiky
Vedúci projektu: prof. Ing. Michal Fendek, CSc.
Doba riešenia: 2001 - 2003

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné