Dnes je:
Štvrtok 08.12.2022
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

veda a výskum

Prehľad riešených vedeckých grantov APVV

GRANTY APVV

Ukončené:

Názov: Optimalizácia logistických procesov v uzavretých dodávateľských reťazcoch
            (Optimization of logistics processes in closed loop supply chain)
Číslo projektu: SK-SRB-0021-09
Zahraničný partner: University of Belgrade, Serbia
Vedúci projektu: prof. Ing. Ivan Brezina, PhD.
Doba riešenia: 2010 - 2011

Názov: Makroekonomické modelovanie so zameraním na proces transformácie meny (euroizácie) v SR a ČR
Číslo projektu: SK-CZ-0024-07
Zahraničný partner: Vysoká škola báňská Ostrava
Vedúci projektu: prof. Ing. Zlatica Ivaničová, PhD.
Doba riešenia: 2008 - 2009

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné