Wednesday 02.21.2018

SSOR

Conference of SSOR

FHI

 

profile of department

Profile of Department (only in Slovak)

Katedra automatizovaných systémov riadenia vznikla v roku 1973. Katedra aplikovanej informatiky je jej nástupníckou katedrou. Pripravuje študentov v špecializáciach "Informačné technológie", "Informačné systémy a technológie v ekonomike" a doktorandov vo vednom odbore "Aplikovaná informatika". Katedra úspešne profiluje ekonómov - informatikov pre softvérové firmy a pre podniky hospodárskej praxe.

Informačné technológie

Cieľom špecializácie Informačné technológie je výchova ekonómov, schopných analyzovať informačné toky v ekonomických systémoch, navrhovať, projektovať a vytvárať ekonomické informačné systémy.

Študentom poskytuje znalosti:

 

Pedagogickým cieľom katedry je poskytnúť absolventom špecializácie Informačné technológie teoretické znalosti a praktickú zručnosť v projektovaní a implementácii informačných technológií a informačných služieb na porovnateľnej úrovni s poprednými európskymi univerzitami.

Informačné systémy a technológie v ekonomike

Cieľom špecializácie Informačné systémy a technológie v ekonomike je pripraviť odborníkov orientovaných na prácu so všetkými druhmi sociálnoekonomických informácií, schopných ich získavať, spracovávať a využívať pri plánovaní, vykazovaní a hodnotením ekonomických ukazovateľov.

Študentom poskytuje znalosti:

 

Pedagogickým cieľom katedry je poskytnúť absolventom špecializácie Informačné systémy a technológie v ekonomike teoretické znalosti a praktickú zručnosť pri informatizácii spoločnosti a uplatnení informačných technológii v praxi.

Prvoradým cieľom vedecko-výskumných aktivít katedry je zabezpečenie nevyhnutného profesionálneho predstihu a potrebnej aktuálnej orientácie pedagógov v rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti informatiky a informatizácie.

Vedecko-výskumná činnosť katedry je v súčasnej dobe orientovaná predovšetkým na nasledujúce oblasti:

 

Partners

Journals

Other conferences